Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Villi Lapin (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) varausjärjestelmässä varaus.villilappi.fi (jäljempänä ”palvelu”) julkaistavan aineiston käyttöä koskevat käyttöehdot, joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen palvelun käyttämistä. Palvelun osat voivat sisältää käyttöehtojen lisäksi sovellettavia eritysisiä ehtoja, kuten rekisteröitymistä edellyttävien palvelujen sopimusehtoja.

Palvelun käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palveluntarjoaja myöntää palvelun käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää palvelua ja sen sisältämää aineistoa.

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
1) käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
2) käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan käyttöehtojen lisäksi kaikkia palvelussa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.
Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta entistä asiakasystävällisemmäksi ja voi tarjota käyttäjille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.

Evästeiden avulla voidaan tallentaa analytiikkaan mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien tarkoittamaa tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin palvelun käytön myötä.

Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman palveluntarjoajan etukäteislupaa on kielletty- Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille Internet -sivuille. Tällaisille sivuille siirryttäessä käyttäjän tulee tutustua ja hyväksyä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilla on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin paleluntarjoajan toimesta eikä palveluntarjoaja vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistojen lähetys

Mikäli käyttäjä välittää palvelun kautta palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä palveluntarjoajan toimesta tietosuojalainsäädännön sallimin tavoin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lähettämällä aineistoa palveluntarjoajalle esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto palveluntarjoajalle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. 

Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun osia, korjata palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia palveluun, aineistoon ja palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä palvelun osia, palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai palvelun osien tai koko palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Vastuunrajoitus

Palvelu esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat".  Palveluntarjoaja ei anna takuuta palvelussa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun saatavuudesta. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä palveluun muutoksia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän tietokoneen suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset ai muut haittaohjelmat. Palveluntarjoajalla on käytössä menetelmät, joilla pyritään estämään virusten ym. haittaohjelmien esiintyminen palvelussa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ota vastuuta siitä, että käyttäjän tietokoneelle saattaa palvelun kautta siirtyä viruksia tai haittaohjelmia.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa enintään Suomen lain pakottavien lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.